„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 13 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 13 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 7 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 7 000 Mg luzem”.

 • Numer postępowania ZGO/ZP/14/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-08-10 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-08-10 11:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-07
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-07 12:47 -
  icon OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZONE.pdf 2020-07-07 12:47 0.36 MB
  icon SIWZ Tom I IDW Platforma.doc 2020-07-07 12:47 0.38 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 1.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 2.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 3.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 4.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 5.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 6.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 7.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 8.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 9.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon FORMULARZE DO SIWZ - CZ. NR 10.docx 2020-07-07 12:47 0.05 MB
  icon SIWZ Tom II WZÓR UMOWY.DOC 2020-07-07 12:47 0.11 MB
  icon SIWZ Tom III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx 2020-07-07 12:47 0.02 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon INFORMACJA O ZMIANACH 07.07.2020.doc 2020-07-07 14:45 0.07 MB
  icon OGŁOSZENIE ZMIAN.pdf 2020-07-10 10:50 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania - 31.07.2020.pdf 2020-08-03 11:21 2.1 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 03.08.2020.pdf 2020-08-04 09:47 2.06 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Część zamówienia nr 1: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 3 000Mg. 2 029 500,00 PLN
  Część zamówienia nr 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 4 000Mg. 2 706 000,00 PLN
  Część zamówienia nr 3: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 6 000Mg. 4 059 000,00 PLN
  Część zamówienia nr 4: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 luzem w ilości do 3 000Mg. 2 029 500,00 PLN
  Część zamówienia nr 5: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 luzem w ilości do 4 000Mg. 2 706 000,00 PLN
  Część zamówienia nr 6: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 luzem w ilości do 6 000Mg. 4 059 000,00 PLN
  Część zamówienia nr 7: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej w ilości do 3 000Mg. 2 029 500,00 PLN
  Część zamówienia nr 8: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej w ilości do 4 000Mg. 2 706 000,00 PLN
  Część zamówienia nr 9: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 luzem w ilości do 3 000Mg. 2 029 500,00 PLN
  Część zamówienia nr 10: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 luzem w ilości do 4 000Mg. 2 706 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  W górę
  icon Informacja z otwarcia ofert.rtf 2020-08-10 11:38 0.26 MB
  icon Informacja z otwarcia ofert - korekta.rtf 2020-08-10 13:55 0.22 MB

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2020-09-14 15:12

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa