Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 66  pokazuj  pozycji

WR-RGK.271.1.29.2022 Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022 Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-13 2022-05-23 10:00 --
CUS/ZP/5/2022 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-13 2022-05-23 10:00 --
ZP/1/2022.. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie” Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-11 2022-05-19 10:00 --
WR-RGK.271.1.27.2022 Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-29 2022-05-16 10:00 --
ZP/2/2022 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-06 10:00 --
ZGO/ZP/14/2022 Rozbudowa sieci energetycznej Spółki - Etap III (Położenie kabla dystrybucyjnego od K. Jadwigi do ul. Batorego i wpięcie w GPZ) „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-04-29 10:00 --
WR-RGK.271.1.24.2022 „Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz frezowanie dróg o nawierzchni bitumicznej” Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-04-29 10:00 --
JS/ZP/2/2022 Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów rekreacyjno-sportowych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej - w ramach klastra Energia Jarocin Jarocin Sport sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-07 2022-05-05 10:00 --
WR-RGK.271.1.23.2022 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. II Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-05 2022-04-15 10:00 --
ZGO/ZP/12/2022 Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – mobilna linia sortownicz „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-05 2022-05-06 10:00 --
ZGO/ZP/13/2022 Dostawa i montaż nowego przenośnika kanałowo-wznoszącego „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-01 2022-04-27 10:00 --
CUS/ZP/4/2022 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie - mięso Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-31 2022-04-08 10:00 --
WR-RGK.271.1.20.2022 „Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-25 2022-04-11 10:00 --
ZGO/ZP/11/2022 Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-24 2022-04-01 10:00 --
WR-RGK.271.1.18.2022 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin w roku 2022 Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-21 2022-03-29 10:00 --
WR-RGK.271.1.17.2022 Bieżące utrzymanie zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-01 2022-03-09 10:00 --
WR-RGK.271.1.16.2022 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-25 2022-03-07 10:00 --
ZGO/ZP/9/2022 Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-24 2022-03-04 10:00 --
ZGO/ZP/8/2022 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 156 kWp.” „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-21 2022-03-08 10:00 --
WR-RGK.271.1.15.2022 Pielęgnacja koron drzew, usuwanie drzew z frezowaniem pni, usuwanie krzewów, nasadzenia drzew, nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów wiosennych oraz frezowanie pni na terenie Gminy Jarocin w roku 2022 Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-18 2022-02-28 10:00 --
CUS/ZP/2/2022 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-17 2022-02-28 10:00 --
WR-RGK.271.1.14.2022 Budowa placów zabaw w gminie Jarocin Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-11 2022-03-03 10:00 --
WR-RGK.271.1.13.2022 Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne (budowa placu zabaw wraz ze ścieżkami) Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-11 2022-02-28 10:00 --
ZGO/ZP/5/2022 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 5 000 Mg luzem „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-11 2022-03-15 11:00 --
ZGO/ZP/6/2022 „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów” „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-10 2022-03-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa