Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 217  pokazuj  pozycji

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. II WR-RGK.271.1.23.2022 Postępowanie krajowe Części: 4 2022-05-23 15:20
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. II WR-RGK.271.1.23.2022 Postępowanie krajowe Części: 3 2022-05-23 14:55
Odbudowa opłotowania ZP/1/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-20 13:30
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. II WR-RGK.271.1.23.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-19 15:48
Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie WR-RGK.271.1.27.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-18 13:57
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 3 2022-05-13 16:26
Rozbudowa sieci energetycznej Spółki - Etap III (Położenie kabla dystrybucyjnego od K. Jadwigi do ul. Batorego i wpięcie w GPZ) ZGO/ZP/14/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-13 15:31
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 6 2022-05-12 15:28
„Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu” ZGO/ZP/15/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-11 12:56
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 4 2022-05-09 14:49
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 20 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 10 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 10 w ilości do 1 000 Mg luzem ZGO/ZP/4/2022 Postępowanie unijne Części: 4 2022-05-06 14:22
Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - elektryczny wózek widłowy ZGO/ZP/10/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-05 11:50
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 20 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 10 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 10 w ilości do 1 000 Mg luzem ZGO/ZP/4/2022 Postępowanie unijne Części: 5, 6 2022-05-04 15:34
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 5 2022-05-04 15:33
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 2 2022-05-04 15:24
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 156 kWp.” ZGO/ZP/8/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-04 15:08
Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022 WR-RGK.271.1.25.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-04 13:28
Budowa placów zabaw w gminie Jarocin WR-RGK.271.1.14.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-28 15:23
Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów ZGO/ZP/11/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-27 12:38
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie - mięso CUS/ZP/4/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-26 13:18
„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów” ZGO/ZP/6/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-26 10:19
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Witaszycach przy ul. Zapłocie – 30 mieszkań (dz. nr 885/8)” JTBS/ZP/1/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-25 13:31
Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie WR-RGK.271.1.21.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-22 13:59
„Przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacje terenowe i tworzenie baz danych na potrzeby gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego gminy Jarocin” WR-RGK.271.1.20.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-21 15:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 5 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 20 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 4 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 10 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 10 w ilości do 1 000 Mg luzem ZGO/ZP/4/2022 Postępowanie unijne Części: 8 2022-04-20 15:09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa