Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 99  pokazuj  pozycji

ZP/1/2022 Odbudowa opłotowania Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-12 10:00 --
WR-RGK.271.1.25.2022 Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022 Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-21 2022-04-29 10:00 --
ZGO/ZP/15/2022 „Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu” „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-15 2022-04-27 10:00 2022-05-24
WR-RGK.271.1.22.2022 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022 Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-04 2022-04-12 10:00 --
WR-RGK.271.1.21.2022 Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-29 2022-04-13 10:00 --
ZGO/ZP/10/2022 Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - elektryczny wózek widłowy „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-29 2022-05-04 10:00 2022-05-05
CUS/ZP/3/2022 Na usługę teleopieki (opaski monitorujące) dla 100 osób (usługa wdrożenia 50 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 100 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085/20 pt. „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś(...) Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-22 2022-04-06 10:00 2022-04-27
JTBS/ZP/1/2022 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Witaszycach przy ul. Zapłocie – 30 mieszkań (dz. nr 885/8)” Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-15 2022-03-30 10:00 2022-05-15
ZGO/ZP/7/2022 Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-16 2022-02-25 10:00 2022-04-08
ZP/1/2022. „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-31 2022-02-08 10:00 --
WR-RGK.271.1.7.2022 Przebudowa drogi gminnej – ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-28 2022-02-21 10:00 2022-04-05
ZGO/ZP/3/2022 Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-20 2022-02-03 10:00 2022-04-08
MZP/2/2021 "Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie” Muzeum Regionalne w Jarocinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-27 2022-02-04 10:00 --
ZGO/ZP/40/2021 „Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu” „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-23 2022-01-11 10:00 2022-01-11
WR-RGK.271.1.46.2021 Całodobowe zabezpieczenie terenu Parku Radolińskich wraz z amfiteatrem w Jarocinie w formie objazdów kontrolnych oraz obchodów Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-22 2021-12-30 10:00 2022-01-17
WR-RGK.271.1.47.2021 Przebudowa infrastruktury drogowej oraz płyty Rynku po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-21 2022-01-10 10:00 2022-01-11
ZGO/ZP/37/2021 Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - elektryczny wózek widłowy „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-14 2022-01-19 10:00 2022-01-21
ZP/1/2021. „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 10:00 2022-01-17
WR-RGK.271.1.43.2021 „Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, sprzętu multimedialnego, tabletów, laptopów i komputerów do ośmiu szkolnych pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POWER 2014-2020 - Doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, tablety, sprzęt elektroniczny itp.” Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-25 2021-12-03 10:00 2022-01-11
WR-RGK.271.1.42.2021 Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-23 2021-12-01 10:00 2022-01-11
JLZ/ZP/3/2021 Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-19 2021-12-22 10:00 --
ZGO/ZP/33/2021 Rozbudowa wraz z modernizacją PSZOK w Witaszyczkach „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-04 2021-11-19 10:00 2022-01-18
ZGO/ZP/28/2021 Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-25 2021-12-20 10:00 --
ZGO/ZP/29/2021 Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – ciągnik siodłowy „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-11-24 10:00 --
WR-RGK.271.1.39.2021 Zakup energii elektrycznej Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-20 2021-11-03 10:00 2021-12-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa