„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 138 kWp.”

 • Numer postępowania ZGO/ZP/2/2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-03-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-03-16 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-02-26
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-02-26 09:59 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00011004/01.pdf 2021-02-26 09:59 -
  icon SWZ.pdf 2021-02-26 09:59 0.53 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY..docx 2021-02-26 09:59 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIA..docx 2021-02-26 09:59 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY.pdf 2021-02-26 09:59 0.47 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO..docx 2021-02-26 09:59 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA KAPITAŁOWA..docx 2021-02-26 09:59 0.01 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx 2021-02-26 09:59 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ ROBÓT.docx 2021-02-26 09:59 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 8 - PFU.docx 2021-02-26 09:59 0.03 MB
  icon ZAŁ. NR 1 DO PFU.jpg 2021-02-26 09:59 0.24 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00016449/01.pdf 2021-03-11 14:55 -
  icon ZMIANA ZAPISÓW SWZ.pdf 2021-03-11 14:55 0.35 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 138 kWp.” 475 272,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-03-16 11:21 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-04-20 09:10

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa