Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kasztanowej 18 w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Klastra Energia Jarocin – etap II” w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – efektywność energetyczna i ochro (...)

 • Numer postępowania ZUK/ZP/1/2021
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-09-22 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-09-22 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-09-03
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-01-18

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-09-03 14:46 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00169733/01.pdf 2021-09-03 14:46 -
  icon SWZ.pdf 2021-09-03 14:46 0.32 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx 2021-09-03 14:46 0.03 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIA.docx 2021-09-03 14:46 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY.pdf 2021-09-03 14:46 0.2 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx 2021-09-03 14:46 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA KAPITAŁOWA.docx 2021-09-03 14:46 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI.docx 2021-09-03 14:46 0.01 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ ROBÓT.docx 2021-09-03 14:46 0.02 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB.docx 2021-09-03 14:46 0.02 MB
  icon ZAŁ. 9-11.7z 2021-09-03 14:46 4.98 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI 20.09.2021.pdf 2021-09-20 10:05 0.06 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf 2021-09-20 10:05 0.79 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-09-22 11:21 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-09-22 14:34

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa