Zakup sprzętu mobilnego – Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - elektryczny wózek widłowy

 • Numer postępowania ZGO/ZP/37/2021
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-01-19 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-01-19 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-12-14
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-01-21
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2021-12-14 10:50 -
  icon OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 2021-OJS242-637206-pl.pdf 2021-12-14 10:50 0.22 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 2 - JEDZ - espd-request(6).xml 2021-12-14 10:50 0.13 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 2 - JEDZ -espd-request(10).pdf 2021-12-14 10:50 0.09 MB
  icon SWZ.pdf 2021-12-14 10:50 0.32 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx 2021-12-14 10:50 1.07 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE.docx 2021-12-14 10:50 1.05 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - GRUPA KAPITAŁOWA.docx 2021-12-14 10:50 1.05 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - WYKAZ DOSTAW.docx 2021-12-14 10:50 1.05 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE.docx 2021-12-14 10:50 1.05 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy.doc 2021-12-14 10:50 1.14 MB
  icon ZAŁĄCZNIK NR 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx 2021-12-14 10:50 1.05 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2022-01-14 09:08 -
  icon OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - WYSŁANE.pdf 2022-01-12 15:02 0.07 MB
  icon TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA- 10.01.2022.pdf 2022-01-12 15:02 0.36 MB
  icon ZMIANA ZAPISÓW SWZ - 10.01.pdf 2022-01-12 15:02 0.11 MB
  icon OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - OPUBLIKOWANE - 2022-OJS010-019221-pl.pdf 2022-01-14 09:08 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-01-19 14:15 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-01-21 12:02

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa