Lista postępowań

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

CUS/ZP/6/2022 Usługa teleopieki (opaski monitorujące) dla 120 osób (usługa wdrożenia 70 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 120 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085/20 pt. „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś (...) Centrum Usług Społecznych w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-18 2022-05-26 10:00 --
WR-RGK.271.1.28.2022 Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, tj. rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne (budowa placu zabaw wraz ze ścieżkami ) Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-27 10:00 --
JTBS/ZP/2/2022 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-23 2022-05-30 11:00 --
ZGO/ZP/16/2022 Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-24 2022-06-01 10:00 --
ZUK/ZP/2/2022 Roboty budowlana polegające na przebudowa instalacji świetlnej Ratusza w Jarocinie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Jarocinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-17 2022-06-03 10:00 --
WR-RGK.271.1.31.2022 Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie Gmina Jarocin Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-20 2022-06-06 10:00 --
WR-RGK.271.1.19.2022 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 21 gmin - członków grupy zakupowej Gmina Jarocin Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-10 2022-06-20 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa